Saiyathai Pharma 1.0.0
     ฐานข้อมูลล่าสุด Database 1/2555
 
   
           
 
สวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชสมุนไพรหลายชนิด  เราควรเรียนรู้ลักษณะของพืชและการนำไปใช้ประโยชน์
สวนพฤกษศาสตร์สายยาไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ลักษณะของพรรณไม้สมุนไพรมากกว่า 400 ชนิด ภาพมากกว่า 1500 ภาพ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 เข้าชมพรรณไม้ในสวนพฤกศาสตร์สายยาไทย....
  

 
           
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 

1. โปรแกรมสวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย 2.0.0  ( Saiyathai Botanic Garden Ver. 2.0.0   2011)        

โปรแกรมสวนพฤกศาสตร์สายยาไทย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านพฤกษศาสตร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศ
รวบรวมรายชื่อสมุนไพร 220 ชนิด  มีดัชนีในการค้นหา
ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ  เช่น ชื่อท้องถิ่น  ชื่อวิทยาศาสตร์  
สารสำคัญในพืช   วงศ์ของพืช  สรรพคุณทางยา  อันตรายและข้อควรระวัง และสัณฐานวิทยาของพืช

ใช้งานง่ายกว่าเวอร์ชั่น  1.0.0  นอกจากนั้นยังมีำโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรวมอยู่้ในโปรแกรม

         
ประเภทซอฟต์แวร์     Freeware
รุ่นล่าสุด    2.0.0      

ผู้ใช้งาน   นักศึกษาแพทย์แผนไทย , นักพฤกษศาสตร์
                ผู้จัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ , เกษตรกร
                ผู้สนใจทั่วไป

พรรณไม้   ในแผ่นโปรแกรมมีจำนวนเริ่มต้น 220 ชนิด
                และสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวนโดยใช้
                โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในตัว


ตัวอย่างการใช้งาน
   
2. โปรแกรมสายยาไทยฟาร์มา 1.0.0  ( Saiyathai Pharma Ver. 1.0.0   2011)
            

โปรแกรมสายยาไทยฟาร์มา 1.0.0  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเภสัชกรรมและเวชกรรมไทยโดยเฉพาะ   มีดัชนีค้นหายา
หรือตัวยาตามหัวข้อที่น่าสนใจ  เช่น รสยา  สรรพคุณเดิม  สรรพคุณใหม่  สารสำคัญในพืชและการใช้ประโยชน์อื่นๆ

ประกอบด้วยพืชวัตถุ 48 ชนิด , สัตว์วัตถุ 25 ชนิด , ธาตุวัตถุ 21 ชนิด , ยาสามัญประจำบ้าน 28 ขนาน , ยาจากคัมภีร์ 35 ขนาน
ยาจากพิกัดยาตรี พิกัดจตุ พิกัดเบญจ ฯ รวมกว่า 80 พิกัด


ในเวอร์ชัน 2.0.0 ต่อไปจะเพิ่มจำนวนพืชวัตถุให้ครบ 500 ชนิด , ตำรับยาพื้นบ้าน 4 ภาค , ยาจากตำรับยาที่มีอยู่ในประเทศ
และครอบคลุมตัวยาในคู่มือเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
   
ประเภทซอฟต์แวร์     Freeware
รุ่นล่าสุด    1.0.0 

ผู้ใช้งาน      นักศึกษาแพทย์แผนไทย , แพทย์แผนไทย
                

การใช้งาน   ใช้ในสถานศึกษาแพทย์แผนไทย
                    และคลีนิคแพทย์แผนไทย

Saiyathai Pharma 1.0.0 (Mi ni) สำหรับวินโดว์ Vista , 7

ตัวอย่างการใช้งาน
 

Download ฐานข้อมูล 1/2555  ใหม่ล่าสุด
   
     
ประชาสัมพันธ์

1.  CD  สวนพฤกษศาสตร์สายยาไทยเวอร์ชั่น 2.0.0  ผลิตแจกเพื่อการศึกษา    ท่านที่มีแผ่นสามารถ copy แจกจ่ายกันได้  
2.  ผู้สนใจที่อยากได้แผ่นต้นฉบับของโปรแกรม   ขอให้ติดต่อมาในนามกลุ่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     
   
                                                           สนใจแผ่นโปรแกรมติดต่อ 089-1142980 ( เอกพจน์ )
    
                                                           แบบฟอร์มขอซีด
    

         
         
 
   
ภูกระดึง   ภูเรือ   ทุ่งทานตะวัน   เกาะเต่า   เกาะนางยวน   เกาะพะงัน