กระชาย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Boesenbergia rotunda (Linn.) Mansf.
วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ Kaempfer
ชื่อท้องถิ่น

กะชาย ว่านพระอาทิตย์(กรุงเทพฯ) กะแอน หัวระแอน(ภาคเหนือ) ขิงทราย(มหาสารคาม) จี๊ปู ซีฟู (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) เป๊าะสี่ เป๊าซอเร้าะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุก ไม่มีลำต้นบนดิน มีเหง้าใต้ดิน แตกรากออกไปเป็นกระจุกจำนวนมาก รากอวบน้ำ ตรงกลางพองกว้างกว่าส่วนหัวและท้าย ใบเดี่ยวเรียงสลับในระนาบเดียวกัน ตรงกลางด้านในของก้านใบมีร่องลึก ช่อดอกออกแทรกอยู่ระหว่างกาบใบที่โคนต้น กลีบดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน ผลของกระชายเป็นผลแห้ง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เหง้าใช้แก้โรคในปาก ขับปัสสาวะ รักษาโรคบิด แก้ปวดมวนท้อง ขับระดูขาว
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-