กระดังงาไทย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Cananga odorata Hook.f. & Thomson var. odorata
วงศ์ ANNONACEAE
ชื่อสามัญ Ylang-ylang
ชื่อท้องถิ่น

กระดังงา กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาใหญ่ สะบันงา สะบันงาต้น

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ต้น สูง 10 - 20 เมตร กิ่งตั้งฉากกับลำต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ช่อดอกสั้น ออกห้อยรวมกันบนกิ่งเหนือรอยแผลใบ ช่อหนึ่งๆ มี 3 - 6 ดอก ดอกมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกเรียงสลับกัน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบชั้นในแคบกว่าชั้นนอก ดอกอ่อนกลีบสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลเป็นผลกลุ่ม แต่ละผลรูปไข่ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเขียวคล้ำจนเกือบด
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ดอก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ดอก ใช้เป็นยาหอมบำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต แก้ลมวิงเวียน ใช้ปรุงยาหอม บำรุงหัวใ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-