กระดังงาสงขลา
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Cananga odorata (Lamk.) Hook.f.& Th var. fruticosa
วงศ์ ANNONACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

กระดังงอ กระดังงาเบา กระดังงาสาขา

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มสูง 1 - 3 เมตร ใบเดี่ยวออกสลับเป็นรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อย ดอกสีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอม ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบรองดอกมี 3 กลีบ สีเขียว ออกดอกเกือบตลอดปี
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ดอก เป็นยาบำรุงหัวใจ ปรุงเป็นยาหอม แก้วิงเวียน และสกัดทำน้ำหอม
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-