กระโดน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Careya sphaerica Roxb.
วงศ์ LECYTHIDACEAE
ชื่อสามัญ Tummy-wood
ชื่อท้องถิ่น

กระโดน(ภาคกลาง, ภาคใต้) กะนอน(เขมร) ขุย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) จิก(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปุย(ภาคใต้, ภาคเหนือ) ปุยกระโดน(ภาคใต้) ปุยขาว ผ้าฮาด(ภาคเหนือ) หูกวาง(จันทบุรี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-30 ม. หน้าแล้งจะทิ้งใบหมดแล้วผลิใบใหม่พร้อมดอก ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับ ขอบหยักเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อ แต่ละดอกมีใบประดับ 3 ใบ ผลรูปไข่หรือกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 ซม. ที่ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือกใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้พิษงู แก้เมื่อยเคล็ด เป็นยาฝาดสมาน ใช้เบื่อปลา และใช้เป็นสีย้อม
ใบมีรสฝาด ใช้ใบผสมกับเครื่องยาอื่นๆ ปรุงเป็นยาสมานแผล ใช้เบื่อปลา
ดอกและยอดกินเป็นผักได้ น้ำจากเปลือกสดใช้ผสมกับน้ำผึ้งจิบแล้วชุ่มคอ แก้ไอและแก้หวัด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-