กระไดลิง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Bauhinia scandens L.
วงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

กระไดวอก โชกหนุ้ย(ชัยภูมิ) มะลืมคำ(เชียงใหม่)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เถาแก่แข็งเหนียว แบนหยัก เป็นลอนคล้ายบันได ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปร่างใบไม่แน่นอน รูปไข่หรือไข่กว้าง ปลายใบแหลม หรือหยักเว้าลึกจนถึงฐานใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวแกมเหลือง ผลเป็นฝักแบน
 
แหล่งที่พบ
พบทั่วไปในป่าดิบแล้ง
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เถา
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เถา รสเบื่อเมา แก้พิษทั้งปวง แก้ไข้ตัวร้อน ขับเหงื่อ แก้พิษฝ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-