กระถิน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit
วงศ์ MIMOSACEAE
ชื่อสามัญ White Popinac , Lead Tree
ชื่อท้องถิ่น

กระถิน กระถินไทย กระถินดอกขาว กระถินบ้าน(ภาคกลาง) สะตอเทศ สะตอบ้าน สะตอเบา(ภาคใต้)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ดอกช่อแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบ ฝักแบน ปลายแหลม ฝักแก่แตกตามยาวมีเมล็ดสีน้ำตาลเป็นมัน15-30 เมล็
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ดอก รสมัน บำรุงตับ แก้เกล็ดกระดี่ขึ้นตา
ราก รสจืดเฝื่อน ขับลม ขับระดูขาว เป็นยาอายุวัฒน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-