กระทืบยอด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Biophytum sensitivum (Linn.) DC.
วงศ์ OXALIDACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

คันร่ม กระทืบยอบ จิยอบต้นตาล เช้ายอบ ไมยราบ หน่อปีเหมาะ หัวใจไมยราบ

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุกฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่งก้าน ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับเวียนรอบต้น เป็นกระจุกที่ปลายยอด ดอกช่อออกที่ปลาย กลีบดอกเชื่อมติดกันที่โคนเป็นหลอดสีเขียวอ่อน กลีบสีเหลืองมีขีดแดงตามยาว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก แก้หนองใน ละลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขับปัสสาวะ แก้กระหายน้ำ รักษาโรคตับแข็ง
ใบ ขับเสมหะ พอกรักษาแผลสด แก้ฟกช้ำ พอกรักษาโรคผิวหนัง แก้กาฬภายใน
เมล็ด รักษาแผลสด เร่งฝีให้แตกเร็ว
ทั้งต้น แก้ไตพิการ แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ขับระดู แก้หอบหืด แก้เบาหวาน
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-