กระทือ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Zingiber zerumbet (L.) Smith.
วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ Wild ginger, Martinique ginger
ชื่อท้องถิ่น

กระทือบ้าน กระทือป่า กะทือ กะแวน กะแอบ แสมดำ แฮวดำ เฮียวดำ(ภาคเหนือ) เฮียวแดง(แม่ฮ่องสอน)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ต้นโทรมในหน้าแล้งแล้วงอกขึ้นใหม่ในหน้าฝน ใบเดี่ยวเรียงสลับในระนาบเดียวกัน ปลายใบแหลม โคนใบมนสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียว ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นช่อแทงออกจากเหง้าขึ้นมา ช่อดอกรูปทรงกระบอก มีใบประดับสีเขียวแกมแดง เรียงซ้อนกันแน่นเป็นระเบียบ ดอกสีเหลือง ดอกบานไม่พร้อมกัน เมล็ดสีดำ
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม ใช้เหง้าสดขนาด 20 กรัม ย่างไฟพอสุก ตำเติมน้ำปูนใส ประมาณ 1/2 แก้ว (110 มิลลิลิตร) ดื่มแต่น้ำขณะที่มีอาการ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-