กระถินเทพา์
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Acacia mangium Willd
วงศ์ MIMOSACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

กระถินซาบาห์(ภาคกลาง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 20 - 30 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทาแตกเป็นแผ่น ใบเดี่ยวรูปหอกออกเรียงสลับ ใบกว้างกว่าใบกระถินณรงค์ ดอกออกเป็นดอกช่อคล้ายหางกระรอก ประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวจำนวนมาก ผลเป็นฝักลักษณะบิดไปมาและม้วนงอ เมล็ดสีดำมีสายขั้วเมล็ดยาว
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล พบมากตามเส้นทางระหว่างอำเภอจะนะ – เทพา(สงขลา)
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-