กฤษณา์
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
วงศ์ THYMELAEACEAE
ชื่อสามัญ Eagle Wood , Agarwood , Calambac
ชื่อท้องถิ่น

กฤษณา(ภาคตะวันออก) กายูการู กายูกาฮู(มาเลเซีย , ปัตตานี) เนื้อไม้ ไม้หอม(ภาคตะวันออก ภาคใต้)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูง 18-21 เมตรขึ้นไป เรือนยอดเป็นพุ่มทรงเจดีย์ต่ำ ๆ เปลือกนอกเรียบสีเทาอมขาว เปลือกหนา 5-10 มิลลิเมตร จะปริ เป็นร่องเล็ก ๆ เมื่อมีอายุมาก เปลือกชั้นในมีสีขาวอมเหลือง ใบเดี่ยวรูปไข่กลับหรือรูปยาวขอบขนาน ออกเรียงสลับกัน เนื้อใบเป็นมัน ปลายใบเรียวแหลม พบขึ้นตามป่าดงดิบแล้ง ที่ใกล้ลำห้วย ลำธาร หรือบนที่ชุ่มชื้น ระดับความสูงจาก น้ำทะเลปานกลาง 150-800 ม.
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เนื้อไม้ บำรุงโลหิตในหัวใจ บำรุงตับและปอด แก้ลม
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-