กลึงกล่อม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites
วงศ์ ANNONACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

มะจ้ำ(ภาคเหนือ) น้ำน้อย(เลย) จิงกล่อม(ภาคใต้)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นสูง 2 - 3 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปใบหอกแกมขอบขนาน ดอก ออกเดี่ยวๆ ตามกิ่ง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ ผลเป็นผลกลุ่มมีจำนวนมาก ผลย่อยกลม เมื่อสุกสีแดง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-