กาแฟ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Coffea arabica Linn.
วงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ Arabica Coffee
ชื่อท้องถิ่น

กาแฟใบใหญ่

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม่พุ่มขนาดสูงราว 2 เมตร ใบเดี่ยวสีเขียวเข้มออกตรงข้ามกัน ดอกออกเป็นกระจุกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลขนาดเล็ก เมื่อสุกมีสีแดง ภายในมีเมล็ด 2 เมล็ด
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เมล็ด มีรสขม บำรุงประสาท บำรุงหัวใจ ชูกำลัง แก้อ่อนเพลีย กระตุ้นประสาทส่วนกลาง กระตุ้นหัวใจและกล้ามเนื้อ ขับปัสสาวะ แก้พิษที่ไปกดระบบประสาทส่วนกลาง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-