กาหลง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Bauhinia acuminata L.
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

กาหลง(ภาคกลาง) โยธิกา(นครศรีธรรมราช) ส้มเสี้ยว(ภาคกลาง) เสี้ยวน้อย(เชียงใหม่)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มสูง 1 - 3 เมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับปลายใบเว้าลึก โคนรูปหัวใจขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนเล็กละเอียด ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้นๆ ดอกบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 - 8 ซม. ผลเป็นฝักแบนรูปขอบขนาน ปลายและโคนฝักแหลม
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ดอก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ดอก รับประทาน แก้ปวดศีรษะ ลดความดันของโลหิตที่ขึ้นสูง แก้เสมหะพิการ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-