เกด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard
วงศ์ SAPOTACEAE
ชื่อสามัญ Milkey Tree
ชื่อท้องถิ่น

เกด

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8 - 15 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมักคดงอ เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ แผ่นใบรูปไข่กลับ ปลายหยักเว้าเล็กน้อย โคนใบสอบ
ดอกขนาดเล็ก สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ผลกลมรี เมื่อสุกสีเหลืองแสด
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามป่าที่เป็นดินทรายและดินปนหิน ในป่าดิบแล้ง ป่าชายหาดทางภาคใต้
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ผลสุก รสหวานรับประทานได้
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-