แกแล
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner
วงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ไม้เหลือง แกก้อง แหร แกล แก่นเข

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ 5 – 10 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมียางขาว ใบเดี่ยวออกสลับเวียนรอบกิ่ง มีหนามออกตรงซอกใบ หนามยาวแหลมคม
ดอกออกเป็นช่อขนาดเล็กตามซอกใบ รูปทรงกลมสีเหลืองอ่อน
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
แก่น รสขมปร่าขื่น บำรุงน้ำเหลืองให้ปกติ แก้พุพอง บำรุงกำลัง ขับปัสสาวะ แก้มุตกิดระดูขาว แก้กาฬสิงคล
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-