โกโก้์
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Theobroma cacao Linn.
วงศ์ STERCULIACEAE
ชื่อสามัญ Cocoa Tree
ชื่อท้องถิ่น

-

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นสูง 3 – 8 เมตร ใบเดี่ยวรูปไข่ ใบเรียงสลับ ดอกเดี่ยวออกเป็นกระจุกจากลำต้น ดอกขนาดเล็ก
ผลขนาดใหญ่รูปไข่แกมกระสวย ผิวย่นเป็นร่องตามยาว เมื่อสุกมีสีเหลือง ภายในผลมีเมล็ดจำนวนมาก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เมล็ด เป็นยากระตุ้นประสาท ช่วยขับปัสสาวะ นำไปทำชอคโกเล็ต
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-