โกฐจุฬาลัมพา์
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Artemisia pallens Wall.ex Bess.
วงศ์ COMPOSITAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

พิษนาด(ราชบุรี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขามาก ใต้ดินมีเหง้ามีกลิ่นหอม ใบออกเรียงสลับกัน ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นพู
ดอกออกเป็นกระจุกเล็กหรือเป็นช่อตามปลายยอด หรือตามง่ามใบ
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้น รสสุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจรียง แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลางเหมือนการบูร ขับลม
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-