โกสน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Codiaeum variegatum Blume
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Croton
ชื่อท้องถิ่น

โกรต๋น กรีสาเก กรีกะสม

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็กสูง -1 - 3 เมตร ใบโกสนมีสีและลวดลายของใบมีรูปร่างต่างกันตามแต่ละสายพันธุ์ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ดอกออกเป็นช่อที่ยอดหรือตามง่ามใบ
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ แก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-