ขัดมอญ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Sida acuta Burm.
วงศ์ MALVACEAE
ชื่อสามัญ Two beaked
ชื่อท้องถิ่น

คัดมอน หญ้าขัด(เหนือ) หญ้าขัดใบยาว ยุงปัด(เหนือ) หญ้าขัดหลวง ขัดมอนหลวง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
เป็นพืชขนาดเล็ด ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปหอก ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ดอกออกเดี่ยวๆ หรือออกเป็นกลุ่มตามซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองส้มหรือเหลืองสด มี 5 กลีบ
โคนเชื่อมติดกันเล็กน้อย เนื้อกลีบบาง ผลเป็นผลแห้งแล้วแตก มี 5-6 พู มีกลีบเลี้ยงติดคงทน
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก รสเผ็ดฝาด แก้ตัวร้อน ขับพิษร้อนภายใน ขับพิษไข้หัว แก้พิษหลบใน แก้น้ำดีพิการ แก้อาเจียน บำรุงกำลัง ขับเสมหะ บำรุงปอด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-