ขันทองพยาบาท
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Suregada multiflorum Baill.
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ดูกหิน ขนุนดง กระดูก ขุนทอง ข้าวตาก

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10 – 15 เมตร ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อ ผลทรงกลม เมื่อแก่จะแตกออก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือกต้น รสเมาเบื่อ แก้ลมเป็นพิษ แก้ประดง แก้พิษในกระดูก แก้โรคเรื้อน มะเร็ง คุดทะราด กลาก เกลื้อน แก้โรคผิวหนังทุกชนิด
เนื้อไม้ รสเมาเบื่อ แก้ลมพิษ แก้ไข้ แก้กามโรค
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-