ข้าวโพด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Zea mays Linn.
วงศ์ GRAMINEAE
ชื่อสามัญ Indian Corn
ชื่อท้องถิ่น

ระคง  คง(ปัตตานี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชจำพวกหญ้า ลำต้นตั้งตรง ใบเรียวยาว ขอบใบมีขนอ่อนสีขาว ช่อดอกตัวผู้ออกที่ยอด ช่อดอกตัวเมียออกตามง่ามใบ ยอดเกสรตัวเมียเป็นเส้นบางๆ คล้ายเส้นไหม
ผลเป็นฝักทรงกระบอก มีเมล็ดเรียงกันเป็นแถวหลายแถว เมล็ดมีสีเหลือง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เมล็ด รสมันหวาน บำรุงร่างกาย บำรุงหัวใจ
ซัง รสจืด ซังแห้งต้มเอาน้ำดื่มหรือเผาเป็นถ่าน รับประทาน บำรุงม้าม ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ แก้บิด แก้ท้องร่วง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-