เข็มขาว
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Ixora finlaysoniana Wall. ex. G. Don.
วงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ Siamese White Ixora
ชื่อท้องถิ่น

เข็มขาว เข็มหอม

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ใบเดี่ยวรูปไข่ ขอบใบเรียบ ปลายใบมน ดอกจะออกรวมกันอยู่เป็นช่อ มีสีขาว กลิ่นหอมเย็น รากจะมีรสหวาน
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก รสเย็นหวาน แก้เจ็บตา ขับเสมหะ แก้บวม เจริญอาหาร แก้เสมหะ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-