เข็มแดง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Ixora macrothyrsa Teijsm.& Binn.
วงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เข็มเศรษฐี

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 2 - 4 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นกอแน่น ใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้าม รูปรีแกมขอบขนาน มีหูใบรูปสามเหลี่ยมระหว่างก้านใบ ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบและผิวใบเรียบ
ดอกออกเป็นช่อสั้นๆที่ปลายยอด ดอกย่อยมีกลีบดอกสีแดง 4 กลีบ โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลทรงกลมสีเขียว เมื่อสุกเป็นสีม่วงดำ
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้าน
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก แก้โรคตา แก้เสมหะและกำเดา บำรุงไฟธาตุ แก้บวม
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-