เขยตาย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Glycosmis pentaphylla Corr.
วงศ์ RUTACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

น้ำข้าว ประยงค์ใหญ่

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มสูงประมาณ 6 เมตร เปลือกต้นมีสีเทา ตกกระเป็นดวงสีขาว ใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อสีขาว ตามซอกใบ ผลมีสีชมพู มีรสหวาน รับประทานได
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือกต้น รสเมาร้อน ขับน้ำนม รักษาฝีทั้งภายในและภายนอก
ราก รสเมาขื่นปร่า กระทุ้งพิษ แก้พิษฝีทั้งภายในและภายนอก แก้พิษงู แก้ไข้กาฬ แก้โรคผิวหนังพุพอง ขับน้ำนม
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-