คนทีสอ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Vitex trifolia Linn.
วงศ์ VERBENACEAE
ชื่อสามัญ Indian Wild Pepper , Indian Privet
ชื่อท้องถิ่น

สีสอ(ประจวบคีรีขันธ์) มูดเพิ่ง(ตาก) ผีเสื้อน้อย ผีเสื้อ(เลย) ทิสอ ดินสอ(กลาง) ดอกสมุทร(เชียงใหม่) คุนตีสอ(สตูล) คนทีสอขาว(ภาคเหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 0.5 - 6 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทา มีรอยด่างเป็นสีขาว และเขียว ใบรวมรูปนิ้วมือ มีใบย่อย 3 ใบ พื้นหน้าใบจะเป็นสีเขียว ด้านท้องใบจะเป็นสีนวลขาว
โคนใบเรียวเล็ก ปลายสุดจะแหลม ดอกจะออกเป็นช่อตรงปลายกิ่ง ผลจะมีลักษณะกลม
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก รักษาอาการไข้
ใบ ใช้ฆ่าพยาธิ ไอหืด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-