คนทีสอทะเล
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Vitex rotundifolia L.f.
วงศ์ VERBENACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

คนที(ประจวบคีรีขันธ์) กูนิง(มลายู – นราธิวาส)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เถาเลื้อยตามพื้นทรายริมทะเลสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ใบรวมรูปนิ้วมือมีใบย่อย 3 ใบ สีเขียวเข้มมัน ด้านท้องใบสีเงินเทา ปลายใบโตแหลม โคนใบสอบเล็ก
ดอกออกเป็นช่อสีม่วงที่ปลายกิ่ง ผลทรงกลม
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามพื้นทรายริมทะเล
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ทั้งต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้น แก้พยาธิ แก้ฟกบวม แก้เสมหะ แก้ลม
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-