คันทรง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Colubrina asiatica L. ex Brongn.
วงศ์ RHAMNACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ผักก้านถึง(ภาคเหนือ) ก้านเถิง กะทง(ภาคใต้)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดย่อม สูง 2 – 3 เมตร ใบกลมขอบหยักเล็กน้อย ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อขนาดเล็กตามง่ามใบ ดอกมีสีเหลือง ผลทรงกลมสีเขียว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เปลือกต้น ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือกต้น,ใบ ต้มอาบแก้บวมเนื่องจากไตและหัวใจพิการ แก้น้ำเหลืองเสีย แก้เหน็บชา
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-