คำไทย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Bixa orellana L.
วงศ์ BIXACEAE
ชื่อสามัญ Anatto tree, Achiote, Lipstick tree
ชื่อท้องถิ่น

มะกายหยุม แสด(ภาคเหนือ) คำแงะ คำไทย คำแสด คำแฝด(กรุงเทพ) ชาด(ภาคใต้) แสด(ภาคเหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็ก โคนใบรูปหัวใจ ปลายเรียวแหลม ช่อดอกมี 8-50 ดอก ดอกบานพร้อมกันเพียง 1-2 ดอก กลีบดอกสีขาว ชมพูหรือม่วง มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก
ผลทรงรีเกือบกลม มีขนแข็งสีแดงหนาแน่น เมล็ดมีปุยสีแดงส้มหุ้ม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป ผลใช้ทำเป็นสีผสมอาหาร
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ดอก บำรุงเลือด แก้โลหิตจาง แก้บิด แก้คันตามผิวหนัง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-