คำมอกหลวง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Gardenia sootepensis Hutch.
วงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

หอมไก๋(ลำปาง) ยางมอกใหญ่(นครราชสีมา) ผ่าด้าม คำมอกช้าง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้น สูง 7 - 15 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ใบรูปขอบขนานแกมไข่กลับ มีหูใบเป็นปลอกรอบกิ่ง ดอกเดี่ยวสีเหลืองสด ออกที่ซอกใบ มีกลิ่นหอม มีกลีบดอก 5 กลีบ ผลรูปรี
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-