โคกกระออม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Cardiospermum halicacabum Linn.
วงศ์ SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ Balloon Vine
ชื่อท้องถิ่น

โพออม ลูบลีบเครือ

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เถาเลื้อย ลำต้นและใบสีเขียว มีมือเกาะเลื้อยพันกิ่งไม้อื่น ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ขอบใบหยัก ก้านใบยาว
ดอกออกเป็นช่อขนาดเล็ก 3 – 4 ดอก กลีบดอกสีขาว ผลสีเขียวเปลือกผลบาง มีกลีบเลี้ยงหุ้มเป็นรูปสามเหลี่ยม
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ลูก รสขม ดับพิษทั้งปวง บำรุงน้ำดี ดับพิษแผลไฟไหม้
ทั้งต้น รสขมขื่น แก้ไข้ ขับปัสสาวะ เป็นยาระบาย บำรุงน้ำนม
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-