จันทน์กะพ้อ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Vatica diospyroides Syming
วงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เขี้ยวงูเขา จันทน์พ้อ

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้น สูง 6-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 4-7 ซม. ยาว 15-20 ซม. ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบ
กิ่งก้านและปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีขาวนวล หรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมจัด ผลแห้ง รูปเกือบกลม สีน้ำตาล เปลือกแข็ง มีขนนุ่มละเอียด สีน้ำตาล
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เนื้อไม้ รสร้อนหอม แก้ไข้เพื่อลม แก้สันนิบาต แก้เสมหะและโลหิต ขับลม แก้ลมวิงเวียน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-