จันทน์แดง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena lourieri Gagnep.
วงศ์ AGAVACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

จันทน์ผา ลักกะจั่น ลักกะจันทน์

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรง สูง 3 – 4 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม
ดอกออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายยอด กลีบดอกสีขาวนวล ผลเป็นพวงคล้ายจั่นหมาก
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นอยู่ตามเขาหินปูน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
แก่น รสขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-