จันทน์หอม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Mansonia gagei J.R.Drumm.
วงศ์ STERCULIACEAE
ชื่อสามัญ lamet
ชื่อท้องถิ่น

เอื้องเพชรม้า(อยุธยา) จันหอม จันใบหอม

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นสูง 10 – 20 เมตร เปลือกเรียบสีเทาอมขาว ใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปรีแกมไข่กลับ ปลายใบแหลม โคนใบเว้าและเบี้ยวเล็กน้อย
ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยสีขาว มีกลิ่นหอม
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ทั้งต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้น ขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้บิด แก้ธาตุพิการ ขับระดู
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-