จาก
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Nypa fruticans Wurmb.
วงศ์ PALMAE
ชื่อสามัญ Nipa palm
ชื่อท้องถิ่น

จาก

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชยืนต้นตระกูลปาล์ม ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ คล้ายใบมะพร้าว ยาว 4 - 5 เมตร ก้านใบหนาและแข็ง สีน้ำตาลเข้ม
ใบย่อยเกิดสลับ 2 ด้าน ใบย่อยยาวประมาณ 1 เมตร ขอบขนาน ปลายใบเรียวแปลม ดอกออกตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาว เมื่อยังอ่อนมีขนสีส้มปกคลุมและหลุดร่วงไป
ดอกเป็นกระจุกมีจำนวนมาก ผลเป็นผลกลุ่มลักษณะทรงกลม ผลย่อยรูปร่างเป็นเหลี่ยม เปลือกผลสีน้ำตาลเข้ม เมื่อสุกจะมีสีน้ำตาลคล้ำ
เนื้อในสีขาว รสหวานหอม รับประทานได้ มีรสชาติอร่อยมาก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อตามธรรมชาต
 
แหล่งที่พบ
พบบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำใกล้ทะเล และขึ้นตามป่าชายเลนทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ นมจาก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เนื้อเมล็ด นำมารับประทานเป็นของหวาน ผลอ่อน ใช้เป็นผักเคียง รับประทานกับแกงเผ็ด
ใบ รสฝาด แก้เสมหะ แก้ถ่ายท้อง
นมจาก(ปุ่มที่งอกจากโคนของก้านใบ) รสฝาดกร่อย แก้ท้องเสีย แก้พิษตานซางลิ้นเป็นละอองฝ้าขาว
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-