จิกนา์
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
วงศ์ LECYTHIDACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ปุยสาย ตอง(เหนือ) จิกน้ำ(ภาคกลาง) กระโดนน้ำ(หนองคาย) กระโดนทุ่ง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 8 - 17 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องตามยาวและหนา ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ใบรูปไข่กลับ โคนแหลม ปลายใบมน ขอบใบหยักตื้นๆ ใบอ่อนสีแดงและมีขน
ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 20 – 30 เซนติเมตร ดอกย่อยมีกลีบดอก 4 กลีบสีชมพูหรือแดง ผลรูปสี่เหลี่ยม
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามริมหนองน้ำ ทุ่งนา คลอง บึงทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ ผล เปลือกต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ แก้ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด ปิดธาตุ แก้อุจจาระพิการ
ผล แก้หืดไอ แก้หวัด
เปลือกต้น สมานแผล แก้ไข้ป่า แก้พิษแมลงกัดต่อย แก้เลือดออกตามไรฟัน ใช้เบื่อปลา
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-