แจง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Maerua siamensis (Kurz) Pax
Niebuhria siamensis Kurz
วงศ์ CAPPARACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

แกง(นครราชสีมา)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 3 - 10 เมตร ใบประกอบแบบฝ่ามือ มีใบย่อย 3 - 5 ใบ ใบย่อยรูปหอกแกมขอบขนาน
ใบเรียวเล็กสีเขียวอมเหลือง ผิวใบเรียบ ปลายใบมนหรือแหลม ก้านใบย่อยสั้น ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีสีขาว
ผลกลมเท่าหัวแม่มือหรือรี เมื่อสุกสีเหลือง
 
แหล่งที่พบ
เกิดตามป่าดงดิบแล้งและป่าโปร่งทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ ราก ทั้งต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ แก้ฟันผุ แก้ดีซ่าน แก้ไข้จับสั่น
ราก บำรุงร่างกาย แก้ปัสสาวะพิการ แก้กระษัย แก้ปวดเมื่อย ขับปัสสาวะ
ทั้งต้น ต้มดื่มแก้ดีซ่าน แก้ไข้จับสั่น
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-