เฉียงพร้านางแอ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Carallia brachiata (Lour.) Merr.
วงศ์ RHIZOPHORACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

โอ่งนั่ง สันพร้านางแอ(ไทย) บงมั่ง(ปราจีน) บ่งนั่ง(อุดร) เขียงพร้า กวางล่ามา(ตราด)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เปลือกต้นสีดำและขรุขระ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ เนื้อใบแข็งสีเขียวเป็นมัน
ดอกออกเป็นช่อ ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีเขียวอมเหลือง ผลเป็นช่อ
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เปลือก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือก สมานแผล แก้บิด แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ กล่อมเสมหะและโลหิต
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-