ชงโค
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Bauhinia purpurea Linn.
วงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Orchid tree
ชื่อท้องถิ่น

เสี้ยว เสี้ยวดอกแดง เสี้ยวหวาน(ภาคเหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ปลายใบเว้าแฉกลึกคล้ายสองใบพับเข้าหากัน ขอบใบเรียบ ปลายแฉกกลมมน
ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง มีดอกย่อย 6 - 10 ดอก กลีบดอกสีชมพูหรือม่วงมี 5 กลีบ ผลเป็นฝัก
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้าน
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ ดอก ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ต้มกินแก้อาการไอ
ดอกและราก เป็นยาระบายพิษไข้
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-