ชะคราม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Suaeda maritima (L.) Dumort.
วงศ์ CHENOPODIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ส่าคราม(สมุทรสาคร) ชักคราม(ภาคกลาง) ชะครา

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกมีอายุหลายปีแตกกิ่งก้านมาก เมื่อโตเต็มที่จะเป็นพุ่มสูงประมาณ 1 เมตร ใบเดี่ยวรูปแถบยาว 1 - 6 เซนติเมตร สีเขียวสดหรือสีเขียวอมม่วง
ในฤดูแล้งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ผลกลม ขนาดเล็ก แต่ละผลมีเมล็ดจำนวนมาก
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามที่ราบที่น้ำเค็มท่วมถึง ป่าชายเลน พบมากที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-