ชวนชม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Adenium obesum (Forsk.) Roem.&Schult.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Desert Rose
ชื่อท้องถิ่น

ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา(กรุงเทพฯ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็ก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ลำต้นสีเขียวอวบน้ำ มียางสีขาว ใบเดี่ยวรูปช้อนเรียงแบบเวียน ใบกระจุกอยู่ที่ปลายกิ่ง
ดอกออกเป็นช่อสั้น กลีบดอกสีแดง โคนกลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผลเป็นฝักคู่รูปยาวรี แก่แตกได้
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
น้ำยางสีขาว ถูกผิวหนังจะทำให้อักเสบ