ชำมะเลียง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Lepisanthes fruticosa Leenh
วงศ์ SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

มะเต้า(ภาคเหนือ) พุมเรียงสวน(ภาคกลาง) พุมเรียง ชำมะเลียงบ้าน พูเวียง(โคราช)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง 3 -12 เมตร ใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับ มีหูใบเป็นแผ่นกลม ใบย่อยรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลมโคนใบมน แผ่นใบเรียบเป็นมัน
ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งและลำต้น กลีบดอก 5 กลีบ ผลทรงกลมผิวเรียบเป็นมัน ผลสุกสีม่วงดำ รับประทานได้
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก แก้ไข้เหนือ ไข้สันนิบาต ไข้กำเดา แก้ร้อนใน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-