ชิงช้าชาลี
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Tinospora baenzigeri Forman
วงศ์ MENISPERMACEAE
ชื่อสามัญ Heart – leaved Moonseed
ชื่อท้องถิ่น

จุ่งจะริงตัวพ่อ(เหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เถาเลื้อย เถามีปุ่มปมเล็กน้อย เถาแก่มีรสขม ใบเดี่ยวรูปหัวใจเรียงสลับ
ดอกออกเป็นช่อตามเถาและซอกใบ ผลสดทรงกลม เมื่อสุกจะมีสีเหลือง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เถา รสขมเย็น แก้ไข้ บำรุงกำลัง เจริญธาตุ เจริญอาหาร ทำให้เลือดเย็น
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-