ซ้องแมว
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Gmelina philippensis Cham.
วงศ์ LAMIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ยองขนุน(ภาคใต้) ซ้องแมวใหญ่ ซ้องแมวน้ำ(ทั่วไป) ซองแมว(ภาคกลาง) จิ้งจาย(ใต้) ปะงางอ(ปัตตานี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นเลื้อยพาดพิงกับต้นไม้อื่น ถ้าอยู่เดี่ยวๆจะเป็นพุ่มสูง 5 – 8 เมตร
ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม ใบสีเขียวสด ผิวใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อยาว กลีบดอกมีสีเหลืองเข้ม
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ แก้บวม ถ่ายพยาธิ ต้มเอาน้ำอมแก้ปวดฟันและแก้เหงือกบวม ตำพอกศีรษะแก้ปวดศีรษะ แก้ผมร่วง
ราก แก้ร้อนในกระหายน้ำ ดับพิศร้อนถอนพิษไข้ แก้พิษฝีภายใน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-