ดอกครุย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Strophioblachia fimbricalyx Boerl.
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

อีน้อยนางแหน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บ๊าซาด นางแหน

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 30 – 50 เซนติเมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปใบคล้ายไวโอลิน ใบสีเขียวเข้ม
ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะที่ปลายกิ่ง ขอบกลีบรองดอกมีขนแข็งขึ้นเรียงเป็นแนวรอบๆ ดอกมีสีเหลืองอ่อน ผลทรงกลมแยกเป็น 3 พู
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-