ดองดึง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Gloriosa superba L.
วงศ์ LILIACEAE
ชื่อสามัญ Flame lily , Climbing lily , Gloriosa lily
ชื่อท้องถิ่น

ก้ามปู(ชัยนาท) คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน (ชลบุรี) ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู(ภาคกลาง) พันมหา(นครราชสีมา) มะขาโก้ง(ภาคเหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เถาล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดินทรงกระบอกโค้ง ใบเดี่ยวเรียงสลับ ปลายใบเรียวแหลมงอเป็นมือเกาะ
ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกมีสีแดงด้านบน มีสีเหลืองด้านล่าง หรือสีแดงทั้งดอก เมล็ดกลมสีแดงส้ม
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
หัว(มีพิษ) รสร้อนเมา แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้โรคปวดข้อ แก้กามโรค แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-