เดือยหิน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Coix lachryma – jobi Linn.
วงศ์ GRAMINEAE
ชื่อสามัญ Job’s Tears
ชื่อท้องถิ่น

เดือย มะเดือย(เหนือ) ลูกเดือย(ใต้)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า มีอายุเพียงปีเดียว แตกหน่อรวมกันจนเป็นกอใหญ่ ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ผิวใบสากมือ
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ออกที่ปลายยอด ผลกลม 3 – 8 ผลต่อต้น รูปทรงคล้ายหยดน้ำ มีเปลือกแข็ง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เมล็ด รสมันเย็น แก้หลอดลมอักเสบ แก้ปอดอักเสบ ขับปัสสาวะ แก้น้ำคั่งในปอด
ราก รสขื่น ชงดื่มขับพยาธิในเด็ก
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-