โด่ไม่รู้ล้ม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Elephantopus scaber L.
วงศ์ COMPOSITAE
ชื่อสามัญ Prickly-leaved , Elephant's foot
ชื่อท้องถิ่น

หญ้าสามสิบสองหาบ ขี้ไฟนกคุ่ม หญ้าปราบ หญ้าไก่นกคุ่ม หนาดผา

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุก ลำต้นแข็ง สูง 10-70 ซม. ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบมักเกิดเป็นกระจุกที่โคน ใบด้านล่างมีขนาดใหญ่ ใบด้านบนมีขนาดเล็กลง
แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน ดอกออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายก้าน มีใบประดับขนาดใหญ่รองรับ กลีบดอกสีม่วงแดงถึงสีขาว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้นแก้ไอ วัณโรค แก้ไข้ บำรุงหัวใจ บำรุงกำหนัด รากและใบต้มเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ท้องร่วง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-