ต่อไส้์
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Allophyllus cobbe (L.) Raeusch
วงศ์ SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เพี้ยฟาน(เชียงใหม่) ตานขโมย(กาญจนบุรี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 3 - 5 เมตร ใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบออกเรียงเวียนรอบกิ่งมีใบย่อย 3 ใบ ขอบใบหยัก
ดอกออกเป็นช่อ กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ ผลทรงกลม ผลสุกสีแดงเข้ม
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบอ่อน ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบอ่อน ตำผสมดินสอพองสุมกระหม่อมเด็ก แก้หวัด
ราก ขับปัสสาวะ รักษาเส้นเอ็นที่ชำรุด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-