ตะครอง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Zizyphus cambodiana Pierre
วงศ์ RHAMNACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

อังโกง(เขมร – สุรินทร์) หมากมา(ภาคเหนือ) หมากกะทันช้าง(ภาคกลาง) หนามตะคอง(อุบลราชธานี) หนามค้อม หนามคอม(พิษณุโลก) มะหมากมา มะตันดง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มรอเลื้อยสูง 4 - 6 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนาม ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ
ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ ดอกขนาดเล็กสีเขียวอ่อน มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงอย่างละ 5 กลีบ
ผลทรงกลมสีเขียว มี 1 เมล็ด
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามป่าทางภาคอีสานและภาคเหนือ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-